تاریخ بروز رسانی: یک‌شنبه, September 15, 2019 - 08:19
May 05, 2015

نوع مسیر : راه اصلی

شامل عملیات تخریب ، برچیدن ، خاکی و با ماشین و ساخت و مرمت رویه های آسفالتی

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

مدت اجرای پروژه : 15 ماه

محل اجرای پروژه : شهرستان خاش

برآورد مالی پروژه : 64910350149 ریال براساس فهرست بهای راهداری 1393

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال