تاریخ بروز رسانی: شنبه, October 20, 2018 - 11:50
February 14, 2017

پنجمین جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیر بنایی وشهرسازی در خصوص بازنگری طرح جامع شهر زاهدان با حضور تمامی اعضاء در روز دوشنبه مورخ 18/11/95 در محل ساختمان جانبازان تشکیل گردید.
در این جلسه مشاور طرح موضوع را به جلسه ارائه دادند ، در ابتدا جلسه مشاور در خصوص بررسی تحلیل توسعه کالبدی بر جمعیت موجود و پیشنهادی در هر منطقه شهر زاهدان و به بررسی حدود حریم ومحدوده شهر زاهدان در گذشته ودلایل افزایش هرکدام را در زمان افق طرح با توجه به مستندات فنی بیان داشت سپس در خصوص بیان موارد مذکور در صورتجلسه جلسات گذشته و موارد اصلاحی طرح پرداخت و در ادامه هر یک از اعضاء نظر خود را نسبت به طرح وپیشنهادات خود را ذکر نمودند و در این خصوص سوالاتی داشتند که به علت کمبود وقت ، پاسخ به سوالات مطروحه توسط مشاور طرح ،به جلسه بعدی موکول گردید در آخر جلسه CDمطالعات طرح جامع در اختیار اعضاء قرار گرفت ومقرر گردید تا اعضاء د ر جلسه آتی نظر خود را با توجه به بررسی ومطالعات صورت گرفته بیان نمایند.

دسته بندی مطلب: 

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال