تاریخ بروز رسانی: شنبه, October 20, 2018 - 11:50
February 14, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/42940/الف مورخ 1395/11/23 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر خاش درروز یک شنبه مورخ 1395/11/24 راس ساعت 10:00 صبح با بیش از 6 موضوع با حضور کلیه اعضاء محترم در محل اداره کل راه وشهرسازی (ساختمان جانبازان) استان تشکیل گردید ،که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوعات مطروحه مواردی به عنوان نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی به جلسه ارائه گردید.

دسته بندی مطلب: 

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال