تاریخ بروز رسانی: یک‌شنبه, September 15, 2019 - 08:19
October 20, 2018

طرح جامع شهر زاهدان یک برنامه بلند مدت توسعه است، که بنا دارد ضمن مطالعه چالشهای پیش رو بخصوص خشکسالی و تاثیرات آن بر کالبد شهر نتایج نتایج طر ح های مصوب قبلی را مورد توجه قرار دهد .بر این اساس چهارمین طرح جامع شهر زاهدان در دستور کار استان قرار گرفت .که پس از مراحل بررسی ، تائید و تصویب در استان جهت سیر مراحل به دبیرخانه شورایعالی شهر سازی و معماری ایران ارسال گردید. بررسی طرح در کمیته فنی شورایعالی از تاریخ 1/6/97 آغاز گردید. که تا کنون 8 جلسه در کمیته فنی به ریاست آقای مهندس نیکخواه مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی معماری مورد بررسی قرار گرفته است.
از جمله موارد مهمی که در این جلسات به آن پرداخته شده است :
الف: موضوع حاشیه نشینی و نحوه مدیریت آن
ب: موضوع انتقال پادگان به میزان 52 هکتار و تاکید بر این مهم که این فضا باید در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.
ج: موضوع تعیین و تد قیق خط حریم بر اساس ملاحظات طبیعی موجود
د:موضوع ضوابط و لزوم اتخاذ راهبرد بلند مرتبه سازی در شهر زاهدان و توجه به کاربری هایی که نقش شهری دارند.
بر اساس آخرین جمع بندی های صورت گرفته بازدید از شهر زاهدان بوسیله اعضاء محترم کمیته فنی شورایعالی در دستور کار قرار گرفته است.که ملاحظات منطقه ای که در جلسات کمیته فنی مطرح شده است در جمع بندی طرح مورد استفاده قرار گیرد.

فایل پیوست: 

دسته بندی مطلب: 

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال