تاریخ بروز رسانی: شنبه, October 20, 2018 - 11:50
November 07, 2015
شیطان؛ چوپان گله گمراهان

شیطان؛ چوپان گله گمراهان

محفل انس با قرآن کریم صبح امروز در اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان با حضور کارکنان این اداره کل برگزار و در آن آیات 18  الی 66  سوره  اسرا تلاوت شد.

به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان عباسعلی سلیمانی رئیس اداره روابط عمومی راه
و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در تفسیر آیه 64  و 65 سوره نحل افزود: این آیات آمده است که آیا شیطان بر انسان ها تسلط دارد؟ خداوند به شیطان دستور داده که انسان هایی را که از او پیروی می کنند، گمراه کند و تمام توان خویش را در این راه بگمارد. البته این دستور، « امر تهدیدی» است؛ همان طور که به شخصی که هدایت پذیر نیست و دست از نافرمانی بر نمی دارد، گفته می شود:« برو هر کاری می خواهی بکن»اما خداوند دست شیطان را در اجرای نقشه اش باز نگذاشته و در همان ابتدا به او فرموده است:«بر بندگانم تسلط نخواهی یافت مگر گمراهانی که از تو پیروی می کنند.»(حجر ـ 42). همچنین در آیات 99 و 100 سوره نحل در این باره فرموده است.«او بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند، تسلطی ندارد. تسلّط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده اند و آنها که نسبت به او {ـ خدا} شرک می ورزند( و فرمان شیطان را به جای فرمان خدا گردن می نهند).»

وی تصریح کرد: شیطان؛ چوپان گله گمراهان: « هرکدام از آنها را می توانی، با صدایت تحریک کن.» این جمله، کنایه از خوار شمردن پیروان شیطان با وسوسه های باطل شیطانی است. گویا خداوند شیطان را به چوپان و پیروتنش را به گلّه ای تشبیه کرده که آن گله با صدا و بانگ نامفهومی از چوپان به راه می افتند؛ در حالی که درست نمی فهمند چه می گوید و از آنها چه می خواهد و آنها را به کجا سوق می دهد.باید توجه داشت که شیطان لشکر سواره و پیاده به آن معنی که در نیروهای مسلّح وجود دارد، ندارد؛  ولی می دانیم دستیاران فراوانی از جنس خود و از جنس آدمیان دارد که برای اغوای مردم به او کمک می دهند؛ بعضی سریعتر و نیرومند تر از همچون لشکر سواره اند، بعضی آرام تر و ضعیف تر همچون لشکر پیاده.

وی اظهار داشت: چگون شیطان در ثروت و فرزندان انسان شریک می شود؟منظور از شرکت جستن شیطان در مال و فرزند آدمی، سهم بردن از نفع و سود آنها است؛ مثل اینکه انسان مورد وسوسه شیطان قرار گیرد و مالی را که نیاز طبیعی اوست و می تواند از راه حلال کسب کند، از طریق حرام به دست آورد.در آن حال، هم انسان به خواسته اش رسیده و هم شیطان؛ به جز اینکه انسان از رحمت خدا دور شده است. نیز اگر انسان بر اثر وسوسه شیطانی، فرزندی را که می تواند از راه حلال به دنیا آورد، از راه حرام متولد کند یا فرزند حلال زاده اش را آن گونه که خدا می خواهد، تربیت نکند، به شیطان کمک کرده و شیطان را در بخشی از فرزند خود شریک کرده است بنابراین، قرار دادن ثروت و فرزندان در مسیر شیطان ـ به هر شیوهای که باشد ـ شریک کردن او در آنها است.

در پایان به 17 آبان  شهادت امام زین العابدین (علیه السلام)، 18 آبان روز کیفیت اشاره نمو

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال