تاریخ بروز رسانی: یک‌شنبه, September 15, 2019 - 08:19
October 15, 2016
این(بهشت ابد) همان است که خدا به بندگانی که ایمان آورده و نیکوکار شدند بشارت آن را داده است.

این(بهشت ابد) همان است که خدا به بندگانی که ایمان آورده و نیکوکار شدند بشارت آن را داده است.

این(بهشت ابد) همان است که خدا به بندگانی که ایمان آورده و نیکوکار شدند بشارت آن را داده است.

صبح امروزمحفل انس با قرآن  با حضور کارکنان این اداره کل برگزار و در آن آیات انتهایی سوره فصلت و آیات 1 الی 31 سره شوری تلاوت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عباسعلی سلیمانی رئیس اداره روابط عمومی راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان درترجمه آیه  23 سوره شوری  که به این(بهشت ابد) همان است که خدا به بندگانی که ایمان آورده و نیکوکار شدند بشارت آن را داده است.اشاره دارد گفت: (ای رسول ما! به امّت) بگو: من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که موّدت و محبّت مرا در حق خویشاوندان منظور دارید(ذ و دوستدار آل محمّد باشید که این اجر بر نفع امّت و برای هدایت یافتن آنهاست) و هر که کار نیکو انجام دهد ما بر نیکوئیش بیفزائیم که خدا بسیار آمرزنده و پذیرنده شکر بندگان است.

رئیس اداره روابط عمومی راه و شهرسازی در ترجمه  آیات 24 الی 31 سوره شوری گفت: بلکه(مردم نادان) خواهند گفت:
( محمّد«ص» ) بر خدا دروغ بست (که محبّت اهل بیت بخواهد، بر قلب تو مَهر می نهد و به کلمات وحی خود سخن باطل را محو و نابود و حق را ثابت برقرار می گرداند که خدا به اسرار دلهای خلق کاملاً آگاه است و اوست خدائی که توبه بندگانش را می پذیررد و گناهانشان را می بخشد و هرچه کنید می داند و دعای آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شوند مستجاب می گرداند و از فضل و کرم حخود بر ثواب آنها می افزاید، امّا برای کافران عذابی سخت خواهد بود.

وی ادامه داد: و اگر خدا روزی بندگان را وسیع و فراوان کند، در روی زمین ظلم و طغیان بسیار کنند، لیکن روزی خلق به اندازه ای که بخواهد( و صلاح داند) نازل می گرداند که خدا به احوال بندگانش بصیر و آگاه است و اوست خدائی که باران را پس ازنومیدیِ خلق می فرستد، و رحمت (و نعمت ) خود را فراوان می گرداند و اوست خداوند محبوب الذاّات ستوده صفات.

سلیمانی بیان داشت: از جمله آیات قدرت او خلقت آسمانها و زمین است و هم آنچه در آنها از انواع جنبندگان پراکنده است و او بر جمع آوری (موجوداتی که در آسمانها و کُرات بی شمار عالم) آنچه پراکنده است هر وقت بخواهد، قادر است.

و در معنی آیات 30 و 31 نیز آمده است: آنچه از رنج و مصائب به شما می رسد، همه از دست (اعمال زشتِ) خود شماست
در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد راعفو می کند. و شما در زمین هیچ قدرتی ندارید و از کوچکترین قوای جهان زبون
و عاجزید و غیر خدا در عالم هیچ یار و یاوری نخواهید داشت.

جلسه با  دعا و صلوات  به پایان رسید.

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال