تاریخ بروز رسانی: شنبه, April 28, 2018 - 10:16
December 28, 2016
جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان تشکیل شد.

جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی سیستان و بلوچستان،جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان در مورخ 07/10/1395 به منظور( بررسی  پروژه  پارک لادیز واقع در بلوار جمهوری) در محل اداره کل راه وشهرسازی(ساختمان جانبازان) با حضور کلیه کارشناسان عضو  و مشاور طرح تفصیلی شهر  زاهدان تشکیل گردید.

در ابتدا این جلسه نماینده پروژه  وسپس نمایندگان شهرداری  موضوع  پروژه  پارک لادیز واقع در (بلوار جمهوری) را به جلسه ارائه دادند که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه و نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی وبا توجه به اهمیت پروژه ونواقص موجود
در ارائه بعضی از اطلاعات موضوع  جهت  بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی سیستان و بلوچستان،جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان در مورخ 07/10/1395 به منظور( بررسی  پروژه  پارک لادیز واقع در بلوار جمهوری) در محل اداره کل راه وشهرسازی(ساختمان جانبازان) با حضور کلیه کارشناسان عضو  و مشاور طرح تفصیلی شهر  زاهدان تشکیل گردید.

در ابتدا این جلسه نماینده پروژه  وسپس نمایندگان شهرداری  موضوع  پروژه  پارک لادیز واقع در (بلوار جمهوری) را به جلسه ارائه دادند که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه و نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی وبا توجه به اهمیت پروژه ونواقص موجود
در ارائه بعضی از اطلاعات موضوع  جهت  بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول گردید.

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال