تاریخ بروز رسانی: پنج‌شنبه, September 27, 2018 - 08:40

September 27, 2018

پیرو دعوتنامه شماره 19/17095/الف مورخ 97/06/15 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 97/06/17 روز شنبه رأس ساعت 9:00 صبح در محل استانداری تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

April 28, 2018

پیرو دعوتنامه شماره 19/34652/ الف مورخ96/11/23 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 96/11/26 روز دوشنبه رأس ساعت 10.00 صبح تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

April 28, 2018

پیرو دعوتنامه شماره 19/6150/ الف مورخ96/9/18اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهرزاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 96/09/21روز دوشنبه رأس ساعت 10.00 صبح تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

April 25, 2018

پیرو دعوتنامه شماره 19/16459/ الف مورخ96/5/26 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1396/05/29 روز دوشنبه رأس ساعت 18.00 تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

April 25, 2018

پیرو دعوتنامه شماره 19/13032/ الف مورخ96/4/27 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1396/04/31 روز شنبه رأس ساعت 9.30 صبح تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

April 24, 2018

پیرو دعوتنامه شماره 19/47054/ الف مورخ95/12/24 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 95/12/25روز دوشنبه رأس ساعت 8:30 صبح تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

April 24, 2018

پیرو دعوتنامه شماره 19/42086/الف مورخ95/11/17اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 13965/11/18 روز دوشنبه رأس ساعت 11.00 صبح تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

June 03, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/6150/ الف مورخ96/3/3 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1396/03/078 روز دوشنبه رأس ساعت 9.00 صبح تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

June 03, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/6142/ الف مورخ96/3/2 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهردوست محمد با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1396/03/07 روز یکشنبه رأس ساعت 12.30 تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

June 03, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/61443/ الف مورخ96/3/2 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهرادیمی با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1396/03/07 روز یکشنبه رأس ساعت 13.00تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

صفحه‌ها

Subscribe to مدیریت معماری و شهرسازی

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال