تاریخ بروز رسانی: شنبه, October 20, 2018 - 11:50

January 29, 2017

پیرو دعوتنامه شماره 19/36718/الف مورخ 1395/10/05اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان در مورخ 1395/10/07 به منظور( بررسی پروژه پارک لادیز واقع در بلوار جمهوری) در محل اداره کل راه وشهرسازی(ساختمان جانبازان) با حضور کلیه کارشناسان عضو و مشاور طرح تفصیلی شهر زاهدان تشکیل گردید.

December 07, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/33497/الف مورخ 1395/09/13 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان در مورخ 1395/09/15به منظور بررسی مطالعات و طراحی شهری بلوار جانبازان و موارد رسیده به دبیرخانه در محل اداره کل راه وشهرسازی(ساختمان جانبازان) با حضور کلیه کارشناسان عضو و نماینده مشاور طرح تفصیلی شهر زاهدان تشکیل گردید.

December 07, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/32944/الف مورخ 1395/09/03 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 1395/09/07 روز یکشنبه رأس ساعت 12:00 تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون به جلسه ارائه و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

October 31, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/29364/الف مورخ 1395/08/05 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان در روز یک شنبه مورخ 1395/08/09 راس ساعت 9:00 صبح با بیش از9 موضوع در محل اداره کل راه وشهرسازی (ساختمان جانبازان) با حضور کلیه کارشناسان عضو و نماینده مشاور طرح تفصیلی شهر زاهدان تشکیل گردید. ،که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوعات مطروحه ، نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی در خصوص موضوعات به جلسه ارائه گردید.

October 31, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/27770/الف مورخ 95/07/24 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان در روز دوشنبه مورخ 95/07/26 راس ساعت 9:00 صبح با طرح 3 موضوع در محل اداره کل راه وشهرسازی (ساختمان جانبازان) با حضور کلیه کارشناسان عضو ومشاور طرح تفصیلی شهر زاهدان تشکیل گردید. که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوعات مطروحه ، نظرات کارشناسی اعضاءکمیته فنی در خصوص موضوعات به جلسه ارائه گردید.

October 31, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/29153/الف مورخ 1395/08/04 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر خاش درروز چهارشنبه مورخ 1395/08/05 راس ساعت 9:00 صبح با بیش از 13 موضوع با حضور کلیه اعضاء محترم در محل اداره کل راه وشهرسازی (ساختمان جانبازان) استان تشکیل گردید ،که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوعات مطروحه مواردی به عنوان نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی به جلسه ارائه گردید.

October 31, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/29168/الف مورخ 1395/08/04اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر میرجاوه درروز شنبه مورخ 1395/08/08 راس ساعت 10:00 صبح در محل اداره کل (ساختمان جانبازان) با حضور کلیه کارشناسان عضو و نماینده مشاور تشکیل گردید. که پس از بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع بررسی نقشه مسکن مهر میرجاوه ،نظرات کارشناسی اعضاء کمیته فنی به جلسه ارائه گردید وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

October 31, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/28726/الف مورخ 1395/08/01اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده پنج شهر سوران با حضور اعضاء وبه ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری راس ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 1395/08/02 تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون به جلسه ارائه وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

October 30, 2016

سومین جلسه کمیته فنی کارگروه زیربنایی وشهرسازی در خصوص بازنگری طرح جامع شهر زابل با حضور تمامی اعضاء در روز یکشنبه مورخ 95/07/25 در محل ساختمان جانبازان تشکیل گردید.

October 30, 2016

در ادامه بررسی بازنگری طرح جامع شهر زاهدان سومین جلسه کمیته فنی کارگروه زیر بنایی وشهرسازی با حضور تمامی اعضاء در تاریخ شنبه مورخ 95/07/24 تشکیل گردید.
در این جلسه مشاور طرح موضوع را به جلسه ارائه دادند ، اولین موضوع نقش وجایگاه شهر زاهدان در افق طرح بود که بر اساس توضیحات مشاور، با توجه به جایگاه استقرار شهر زاهدان در پهنه شرق کشور همچنان نقش خدمات با محوریت ترانزیت مورد تاکید قرار گرفت.

صفحه‌ها

Subscribe to مدیریت معماری و شهرسازی

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال