تاریخ بروز رسانی: شنبه, October 20, 2018 - 11:50

October 18, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/24059/الف مورخ 95/05/24 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان با حضور اعضاء وبه ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در مورخ 95/05/27 روز شنبه راس ساعت 11:00 در خصوص اراضی شرکت تعاونی برق تشکیل وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

August 16, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/18691/الف مورخ 1395/05/16اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری راس ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 95/05/17 با بیش از13 موضوع تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون به جلسه ارائه وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

August 07, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/18691 /الف مورخ 1395/05/16 اداره کل راه و شهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان با حضور اعضاء و به ریاست معاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری راس ساعت 13:30 روز یک شنبه مورخ1395/05/17 تشکیل وبپیوست موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون جهت اطلاع عموم ارائه میگردد.

July 13, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/5872/الف مورخ 1395/02/25 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه كميسيون ماده پنج شهر محمد آباد با حضور اعضاء محترم و به ریاست معاون محترم هماهنگي امورعمراني استانداري با هدف بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهر محمد آباد درمورخ 26 /2/ 95 روز یکشنبه ساعت 17 تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص طرح تفصیلی به جلسه ارائه و سپس مشاور مطالعه طرح تفصیلی خود را ارائه ،که در پایان پس از طرح سوالات و پاسخ مشاور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

July 13, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/12272/الف مورخ 1395/04/05اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده پنج شهر سراوان با حضور اعضاء وبه ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری راس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1395/04/08 تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون به جلسه ارائه وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید

July 13, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/12272/الف مورخ 1395/04/05اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیسیون ماده پنج شهر خاش با حضور اعضاء وبه ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری راس ساعت 12:45 روز سه شنبه مورخ 1395/04/08 تشکیل و موارد رسیده به دبیرخانه کمیسیون به جلسه ارائه وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

July 04, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/10523/الف مورخ 1395/03/26 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی شهر زابل در مورخ 1395/04/03 با حضور کلیه اعضاء محترم کارگروه و مشاور طرح و با هدف بررسی مطالعات مرحله اول طرح جامع شهر زابل (تجزیه ،تحلیل واستنتاج از بررسی ها) در محل اداره کل راه وشهرسازی استان تشکیل گردید ،که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه مواردی به عنوان نظرات گروه کارشناسی فنی به مشاور طرح ارائه گردید.

July 04, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/11099/الف مورخ 1395/03/29 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی شهر زاهدان در مورخ 1395/04/01 با حضور کلیه اعضاء محترم کارگروه و مشاور طرح و با هدف بررسی مطالعات مرحله اول طرح جامع شهر زاهدان (تجزیه ،تحلیل واستنتاج از بررسی ها) در محل اداره کل راه وشهرسازی استان تشکیل گردید ،که پس از بحث وبررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه مواردی به عنوان نظرات گروه کارشناسی فنی به مشاور طرح ارائه گردید.

June 30, 2016

پیرو دعوتنامه شماره 19/6042/الف مورخ 1395/02/26 اداره کل راه وشهرسازی استان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر زاهدان در مورخ 1395/02/29 با بیش از14 موضوع در محل اداره کل راه وشهرسازی با حضور کلیه کارشناسان عضو و مشاور طرح تفصیلی شهر زاهدان تشکیل گردید.طرح انتظام بخشی ،سیمای ارتفاعی پهنه مرکزی شهر زاهدان که به جهت بهبود شرایط کالبدی بافت مرکزی شهر زاهدان تهیه شده بود ،مورد بررسی قرارگرفت. از ویژیگی های مهم این طرح انطباق فضای جمعیتی شکل گرفته با سرانه های موجود می باشد.

June 15, 2016

پيرو دعوتنامه شماره 19/4412/الف مورخ 1395/02/13 اداره كل راه و شهرسازي استان جلسه كميسيون ماده پنج با حضور اعضاء و به رياست معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري در مورخ  1395/02/14روز سه شنبه رأس ساعت 10 صبح تشكيل و موارد رسيده به دبيرخانه كميسيون به جلسه ارائه و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

صفحه‌ها

Subscribe to مدیریت معماری و شهرسازی

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال