تاریخ بروز رسانی: یک‌شنبه, September 15, 2019 - 08:19

فرآيند اطلاع رساني براي ثبت نام واحدهاي فاقد متقاضي مسكن مهر موضوع دستورالعمل تبصره (3) الحاقي به بند (2) ماده (1) آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

 

  1. دستگاه هاي متولي (اداره كل راه و شهرسازي استان/ بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان/ شركت عمران شهر جديد) موظفند بر اساس موضوع مرحله اول ذيل بند (1) دستورالعمل ابلاغي به شماره 02/100/68159 مورخ 12/12/1394، ليست پروژه هايي كه كل يا بخشي از واحدهاي آنها فاقد متقاضي است را مطابق پيوست شماره (1) تهيه و در پايگاه اطلاع رساني (سايت اينترنتي) خود درج نمايند تا در دسترس متقاضيان براي انتخاب پروژه قرار گيرد.
  2. دستگاه هاي متولي موظفند به منظور اطلاع رساني در خصوص وجود مسكن مهر مازاد در شهرهاي مربوط جهت مراجعه متقاضيان مسكن مهر در آن شهرها و آشنائي با شرايط ثبت نام و مدارك مورد نياز، به طور همزمان با اعلام ليست پروژه هاي فاقد متقاضي در پايگاه اطلاع رساني (سايت اينترنتي) خود نسبت به درج و انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار (محلي يا سراسري) مطابق فرم پيوست شماره (2) اقدام نمايند:
  3. با توجه به وجود تعدادي متقاضي قبلي براي پروژه هاي سه جانبه (ثبت نام شده در سامانه ثبت نام و واگذاري) در برخي از شهرهاي كشور (به شرح پيوست) كه تا كنون پروژه مورد نظر آنها تعيين نشده است و به منظور تعيين تكليف اين قبيل متقاضيان و امكان ظرفيت سازي براي ثبت نام جديد به ميزان مورد درخواست در هر استان، دستگاه هاي متولي موظفند در پايگاه اطلاع رساني (سايت اينترنتي) خود تأكيد نمايند تا متقاضيان مذكور در مهلت مقرر مندرج در اطلاعيه درج شده در پايگاه اطلاع رساني، به دستگاه متولي ذيربط مراجعه و نسبت به تعيين تكليف و انتخاب پروژه و ادامه فرآيند ثبت نام قبلي خود اقدام كنند. در غيراينصورت انصرافي محسوب خواهند شد.
  4. دستگاه هاي متولي موظفند در پايگاه اطلاع رساني (سايت اينترنتي) خود، علاوه بر درج ليست پروژه هاي موضوع بند (1) فوق الذكر، شرايط ثبت نام براي مسكن مهر، ليست مدارك موردنياز جهت ثبت نام، فرم تقاضاي ثبت نام را درج نمايند تا در دسترس عموم متقاضيان براي تكميل و ارائه قرار گيرد.

الف) شرايط متقاضي:

 افراد متاهل يا سرپرست خانوار يا زنان خود سرپرست (داراي حداقل 35 سال سن) كه از تاريخ 22/11/1357 از امكانات دولتي (زمين مسكوني يا واحد مسكوني) استفاده نكرده باشند.

ب) مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

1. ارائه اصل شناسنامه متقاضي (و همسر در مرحله دوم اجراي دستورالعمل) و تسليم كپي تمام صفحات

2. ارائه اصل كارت ملي متقاضي (و همسر در مرحله دوم اجراي دستورالعمل) و تسليم كپي پشت و روي كارت

3. تكميل و تسليم فرم تقاضاي ثبت نام توسط متقاضي (مطابق پيوست شماره 3)

4. تسليم معرفي نامه از شركت تعاوني ( پس از تاييد اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر واريز وجه مورد نظر توسط متقاضي) يا خودمالك در صورت انتخاب از پروژه هاي تعاوني ها يا خودمالكين

ج) فرم تقاضاي ثبت نام متقاضي: بر طبق فرم پيوست شماره (3) درج شود.

  1. دستگاه هاي متولي موظفند پس از احراز شرايط متقاضي بر طبق دستورالعمل اجرايي فوق الذكر، نسبت به ثبت نام متقاضي از طريق سامانه ثبت نام و واگذاري بر اساس روش جاري اقدام نمايند. در صورت افتتاح حساب مسدودي نزد بانك عامل  و واريز وجه مورد نظر در مهلت مقرر توسط متقاضي، ثبت نام قطعي محسوب مي شود و در غير اين صورت نسبت به حذف نام وي و ثبت نام متقاضي واجد شرايط جديد اقدام خواهد شد.

تبصره- در مورد پروژه هاي تعاوني،واريز وجه مورد نظر به حساب مربوط مي بايست توسط شركت تعاوني ذيربط و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاييد گردد.

  1. تنظيم قراردادهاي مربوط، نحوه تعيين واحد و اولويت بندي تحويل واحد به متقاضي و شيوه پرداخت باقيمانده سهم آورده متقاضي به سازنده (در پروژه هاي سه جانبه و چند جانبه)، شركت تعاوني، خودمالك و گروهي طبق روش جاري انجام مي­گيرد.

 

دسته‌بندی پیشرفته: 

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال